Iepirkšanās ratiņi

Bezmaksas piegāde no € 60

Pirkuma nosacījumi

I. Vispārīgi noteikumi

 1. AvalyneTau.lt interneta veikali tiek piemēroti Klientam, veicot pasūtījumu un iegādājoties preces no AvalyneTau.lt.
 2. AvalyneTau.lt ir tiesības pielāgot Veikala noteikumus. Klientam veicot pirkumu Veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pie pasūtījuma).
 3. Klientam netiek dota iespēja veikt preču pasūtījumu Avalynetau.lt Veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja pirms preču pasūtīšanas viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, nospiežot “PIEKRITU”. Gadījumos, kad Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem Noteikumiem vai daļai no tiem, viņš nedrīkst elektroniski iesniegt pasūtījumu AvalyneTau.lt, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala noteikumiem un tiem bez nosacījumiem piekritis.
 4. AvalyneTau.lt tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi vai citas nevēlamas sekas rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniegtos ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, lai gan viņam tika dota tāda iespēja.
 5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā no Pārdevēja nesaistītu un/vai neatkarīgu trešo personu vainas vai no Pircēja neatkarīgus apstākļus.

II. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

 1. Klients izvēlas sev tīkamās preces, apmeklējot Veikala mājaslapu. Pamatojoties uz viņa izvēli, tiek veidots iepirkumu grozs.
 2. Pēc iepirkumu groza noformēšanas Pircējam ir jāievada dati, kas nepieciešami, lai starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtu pirkuma-pārdošanas līgumu un piegādātu Pircēja izvēlētās preces: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese (pēc pieprasījuma), adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, telefons un papildus informācija, kas var būt būtiska Līguma noslēgšanai un pasūtīto preču piegādei. AvalyneTau.lt apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi preču pirkšanas un pārdošanas mērķiem, nepārkāpjot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.
 3. Tālāk Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamajiem apmaksas veidiem veikalā (vairāk skatīt Noteikumu V sadaļā). Vienlaikus preču piegādes laiku var izvēlēties no iespējamajiem piegādes laika variantiem norādītajā stundu intervālā. Klients arī apliecina, ka piekrīt atrasties norādītajā piegādes adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā. Ja klients pasūtītās preces neizņem trīs vai vairāk reizes, uzņēmums patur tiesības mainīt piegādes un apmaksas noteikumus.
 4. Pēdējā logā tiek ģenerēti visi Klienta sniegtie dati, pirms kuriem Klientam ir jāpārliecinās, ka sniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir iespēja pirms pasūtījuma nosūtīšanas labot nepareizos datus. Tāpat klientam tiek dota iespēja pēc pasūtījuma veikšanas koriģēt preču piegādei nepieciešamos personas datus. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu, kamēr viņš nav ievadījis visus Līguma noslēgšanai nepieciešamos datus un atzīmē, ka ir iepazinies ar veikala Noteikumiem un piekrīt tiem. Gadījumā, ja Klients pirms preču izvēles nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, viņam tas ir jāizdara pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas.
 5. Pēc tam, kad klients apstiprina pasūtījumu, nospiežot “MAKSĀT”, tas tiek nosūtīts uz AvalyneTau. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no brīža, kad to saņem AvalyneTau. Vienlaikus tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts Pirkšanas-pārdošanas līgums. Tomēr pārdevēja pienākums pildīt Līgumu rodas tikai no brīža, kad pārdevējs saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas (kad ir izvēlēts maksājums internetbankā) par izvēlētās preces apmaksu; veicot maksājumu ar pārskaitījumu, Pārdevēja pienākums izpildīt Līgumu rodas tikai tad, kad ir saņemts Klienta maksājums; norēķinoties skaidrā naudā preces piegādes brīdī vai ar karti pasta nodaļā.
 6. Kad Klients iesniedz pasūtījumu, sistēma automātiski nosūta Klientam e-pastu, norādot pasūtītās preces un Klienta sniegtos datus.
 7. Pārdevējam saņemot paziņojumu no bankas, ka Klients ir veicis maksājuma uzdevumu un samaksājis par pasūtītajām precēm, Klientam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums. Par paziņojuma saņemšanas brīdi no bankas tiek uzskatīts pārdevēja pienākuma brīdis izpildīt ar Klientu noslēgto Līgumu, izņemot gadījumus, kad maksājums tiek veikts skaidrā naudā preces piegādes brīdī vai ar karti pastā. birojs.
 8. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek glabāts AvalyneTau.lt datubāzē saskaņā ar Lietuvas Republikas piemērojamo tiesību aktu prasībām par šādu datu glabāšanas termiņu.
 9. Visos gadījumos, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez ierunām piekrīt visiem Veikala noteikumiem, kā arī visiem citiem pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.
 10. Līgums ir noslēgts un izpildīts valsts lietuviešu valodā, uz to attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti un Lietuvas tiesu jurisdikcija.

III. Preču garantija un cenu noteikšana

 1. Katras preces īpašības ir norādītas kopā ar katru preci Veikalā.
 2. Pārdevējs norāda, un Klients apliecina, ka apzinās, ka Veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora īpašību dēļ.
 3. Klients piekrīt, ka, veicot pasūtījumu elektroniski Veikalā, viņš apņemas samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.
 4. Cenas Veikalā un pasūtījumā ir norādītas oficiālajā valsts valūtā. Norādītajā preces cenā nav iekļauta piegādes maksa, kuru maksā Klients un kura tiek norādīta, veicot pasūtījumu.
 5. Pārdevējs pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumos, ja Klientam piegādātā prece neatbilst noteiktām pasūtījuma prasībām, Klients apņemas nekavējoties par to paziņot pa tālruni vai el. pa pastu avalynetau.lt, kas apņemas veikt visas darbības esošo defektu novēršanai, ja šādi defekti radušies pārdevēja vai viņa vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ. Pārdevējam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības Lietuvas Republikas Civilkodeksā paredzētajā kārtībā, ja Pārdevējs nenovērš defektus saprātīgā termiņā, kas saskaņots ar Klientu.
 6. Pārdevēja pienākumi attiecībā uz precēm:

6.1. Gadījumos, kad konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Klientam tā, lai viņam būtu reāla iespēja preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt atbilstošas kvalitātes un pasūtījuma prasībām atbilstošas preces.

6.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumos, ja piegādāto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka Klients AvalyneTau.lt iesniegtajā pasūtījumā ir nepareizi norādījis datus.

6.4. Visos gadījumos Pārdevējs nodrošina Klientam tādu preču klāstu, kas atbilst Pasūtījumā noteiktajiem kritērijiem.

6.5. Gadījumos, ja pasūtījumā ir iekļauts noteikts preču komplekts, Pārdevējs apņemas nodrošināt visas preču komplektā iekļautās preces.

6.6. Preces tiek piegādātas iepakotas atbilstoši to raksturam, lai preces būtu piemērotas paredzētajam lietojumam.

IV. Atbildība

 1. Pircējs ir atbildīgs par nelikumīgām darbībām, kas veiktas vietnē avalynetau.lt.
 2. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādām saistībām zaudējumu gadījumā, kas radušies no
  Pircējs, kurš, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem,
  personas datu apstrādes politiku, lai gan viņam ir dota iespēja to darīt.
 3. Pircējs apņemas pieņemt preces un samaksāt par tām noteiktu naudas summu un atlīdzināt piegādes izdevumus
  (ja vien nav bezmaksas piegādes atlaides)
  Ja Pircējs pēc preču pasūtīšanas, ar piegādi uz mājām un samaksu preces saņemšanas brīdī, kādu iemeslu dēļ
  nesaņem preces, jāmaksā par preces piegādi Pircējam un jāatgriež prece Pārdevējam.

V. Hostinga komentāri

 1. AvalyneTau.lt nosaka visus noteikumus komentāru ievietošanai Viesu grāmatā un Produktu komentāros un uzrauga to ievērošanu. Jebkura komentāra ievietošana AvalyneTau.lt e-veikalā automātiski nozīmē piekrišanu visiem komentāru ievietošanas noteikumiem AvalyneTau.lt.
 2. Visos gadījumos AvalyneTau.lt ir tiesības noņemt komentārus, kas pārkāpj gan Lietuvas Republikas tiesību aktus, gan citu personu tiesības, gan komentāru ievietošanas noteikumus. Tajā pašā laikā AvalyneTau.lt patur tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt visus komentārus, kas ievietoti Viesu grāmatā un Produktu komentāros.
 3. Ikviena persona, ievietojot savu komentāru AvalyneTau.lt e-veikalā, apliecina, ka šāds komentārs nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešo personu tiesības un uzņemas atbildību par savu rīcību, kas pārkāptu augstāk minētos apliecinājumus.

VI. Citi noteikumi

 1. Visi paziņojumi AvalyneTau.lt jāiesniedz pa e-pastu klientu apkalpošanas nodaļai (kontaktus meklējiet Veikala sadaļā ” Kontakti “).
 2. Līgums starp Klientu un AvalyneTau.lt ir noslēgts un izpildīts oficiālajā lietuviešu valodā, uz to attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti un Lietuvas tiesu jurisdikcija.

VII. Strīdu izšķiršana un EGS platforma

 1. Lai iesniegtu sūdzību, klientam ir jāsazinās tieši ar pārdevēju, aizpildot veidlapu interneta vietnē www.avalynetau.lt vai nosūtot informāciju uz e-pastu info@avalynetau.lt .
 2. Ja Klientu neapmierina pārdevēja galīgā atbilde uz patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu, viņš var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā, adrese Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, Lietuva, e-pasts office@vvtat.lt , tālrunis 852626751 , mājaslapā www.vvtat.lt , tās teritoriālajos apakšnodaļās novados vai aizpildīt pieteikuma anketu EGS platformā: http:/ /ec.europa.eu/odr/ .
 3. Īstenojot Direktīvu Nr. 2013/11 / ES par patērētāju strīdu alternatīvo strīdu izšķiršanu un regulas Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu elektronisku izšķiršanu Eiropas Komisija ir izveidojusi Elektroniskās patērētāju strīdu izšķiršanas platformu: http://ec.europa.eu/odr/

Lietuvā EGS platforma nodrošina neatkarīgu, objektīvu, caurskatāmu, efektīvu, ātru un godīgu nacionālo un pārrobežu patērētāju un e-pasta jautājumu risināšanu, kas rodas Eiropas Savienības iekšējā tirgū. strīdi starp tirgotājiem. EGS platforma ir ērti lietojama un savienojama ar visa veida ierīcēm. Platforma ir daudzvalodu. Tas nodrošina automātisku tulkošanas pakalpojumu, lai atvieglotu strīdu risināšanu starp dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām personām. Par šīs EGS platformas kontaktu centru Lietuvā ir noteikts Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, kas sniedz palīdzību visām strīda pusēm jebkurā strīda risināšanas stadijā.

Bezmaksas piegāde no € 60

Bezmaksas piegāde visā Lietuvā!

14 dienu naudas atdošanas garantija!

14 dienu preču atgriešanas garantija!

Piegāde visā Lietuvā!

Piegāde Omniva, LP express, pa pastu!

100% drošs maksājums

Paysera / MasterCard / Visa